/ Гэрээт харуул хамгаалалт / Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

1.Байгууллагын танилцуулга

 

2.    Гэрээт харуул хамгаалалт эрхлэхийг хүссэн өргөдөл /хугацаа сунгах өргөдөл/
3.    Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
4.    Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийн шинэчилсэн гэрчилгээний эх хувийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
5.    Өөрийгөө санхүүжүүлэх чадварыг нотолсон харилцах банк, татварын албаны тодорхойлолт
6.    Хуулийн этгээдийн орон тоо бүтцийн бүдүүвч зураглал
7.    Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
8.    Ажилтануудын тодорхойлолт, дэлгэрэнгүй анкет
9.    Ажилтануудын ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт 
10.    Ажилтануудын харъяа эрүүл мэндийн төвд үзлэг хийлгэсэн тодорхойлолт
11.    Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалт дадлагын төвд гэрээт харуул хамгаалалтын алба  хаагч бэлтгэх дамжаанд сургаж дадлагажуулсан баримт, гэрчилгээ 
12.    Хууль сахиулахын их сургууль, хуулийн их дээд сургууль төгссөн дипломтой гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтныг давтан, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулсан  тухай баримт гэрчилгээ
13.    Хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэхэд хэрэглэгдэх резинэн ба хуванцар сумтай буу, нэг бүрийн тусгай хэрэгслийн жагсаалт, марк үзүүлэлт, албаны  нохой бусад хэрэгслийн тоо, тэмдэглэл /хүсэлт гаргагч биетээр авчирч үзүүлнэ/
14.    Харуул хамгаалалтын ажилтны дүрэмт хувцас таних тэмдгийн зураг таницуулга, дүрэмт хувцасны загварыг 3 талаас нь харуулсан фото зураг
15.    Камер дохиоллын системийн үзүүлэлт, албаны автомашины тоо, улсын дугаарын бүртгэл танилцуулга

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Alexander:
188.143.234.155
If you're looking to buy these arelcits make it way easier.
2015-05-26 05:28:53
Janodin:
188.143.234.155
<a href="http://wyulspjqz.com">Brcliianle</a> for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.
2015-05-27 01:44:08
YiYi:
188.143.234.155
Could you write about Phciyss so I can pass Science class? http://rtvbanwsmg.com [url=http://ndflovzxjjw.com]ndflovzxjjw[/url] [link=http://pkuyvma.com]pkuyvma[/link]
2015-05-27 21:06:20
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2021-05-10
Эрэн сурвалжилж байна