/ Захиргааны удирдлагын тасаг /

                                    ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

   Эрх зүйн шинэтгэл, шинэчлэлийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу Цагдаагийн байгууллагын  бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдэн төв, орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсүүдийн бүтцийг батлах тухай  Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/279 тоот тушаалаар Дархан-Уул  аймаг дахь  Цагдаагийн газрын бүтэц, орон тоог баталсан.

     Захиргааны удирдлагын тасаг нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам  хамгаалах,  олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах  цагдаагийн байгууллагын үндсэн үүргийг шууд оролцон гүйцэтгээгүй ч энэ үүргээ биелүүлж буй алба хаагчдаа  дэмжин туслах, хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөн боловсролтой, чадварлаг хүний нөөцөөр байгууллагыг хангах, алба хаагчдын дунд сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажлыг  төлөвлөн зохион байгуулах, санхүүгийн нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх, үр ашигтай зарцуулах,  сэтгэлзүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн  бүртгэл судалгааг хөтөлж судалгаа дүгнэлт хийх, мэдээллэх, архив,  албан хэрэг  хөтлөлтийн стандартыг мөрдүүлэх, байгууллагын барилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгө  болон эргэлтийн хөрөнгийг хамгаалах, захиран зарцуулах, тайлан тооцоог гаргах,  албанд ашиглагдаrж  буй тээврийн хэрэгслүүдийн засвар үйлчилгээг хийх, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажилд бэлэн байлгах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, цахим сүлжээ, телехяналтын  үйл ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, байгууллагын туслах аж ахуйг үр ашигтай  эрхлэх, бусад засвар, цэвэрлэгээ үйлчилгээг   явуулах зэргээр олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.


                         Цагдаагийн хүнд бөгөөд хүндтэй үүргээ нэр төртэйгээр гүйцэтгэж байгаа  

                           цагдаагийн газрын хамт олондоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе                 

                                             “ Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа”

 

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2021-05-10
Эрэн сурвалжилж байна