/ УИХ, ЗГ-ын тогтоол /
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг норматив батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдр...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 99 дүгээр тогтоол; ...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн бага, дунд, ахлах цол олгох, бууруулах, хураан авах, сэргээх журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-н...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 73 д...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол;...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг анх болон давтан өргөх ёслолын журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны оны 03 дугаар сарын 07-ны ө...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 76 дугаар тог...
 • 2021-05-11
  “Цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, түүний эдэлгээний хугацаа, цагдаагийн алба хаагчид дүрэмт хувцасны мөнгөн хангамж олгох журам...
Статистик мэдээ
 • 2021-05-10
Эрэн сурвалжилж байна