/ УИХ, ЗГ-ын тогтоол /
 • 2021-05-11
  “Шийтгэлийн хуудасны маягт батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 194 дүгээр тогтоол; ...
 • 2021-05-11
  “Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устга...
 • 2021-05-11
  “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох журам” Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 196 дугаар тогтоол; ...
 • 2021-05-11
  “Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”, “Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад хяналт шалгалт хийх жур...
 • 2018-04-30
  Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам Энд дарж татаж авна уу. ... ...
 • 2018-04-30
  Tөрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүл...
 • 2018-04-30
  Засгийн газрын 2014 оны 100 дугаар тогтоол Энд дарж татаж авна уу. ... ...
 • 2018-04-30
  Засгийн газрын 2013 оны 388 дугаар тогтоол, "Бэлэн бус торгуулийн систем нэвтрүүлэх түр журам" Энд дарж татаж авна уу. ... ...
Статистик мэдээ
 • 2021-05-10
Эрэн сурвалжилж байна